ZADZWOŃ: 730 31 20 20

Kinematyka - proponowane doświadczenia

 

Doświadczenia z kinematyki obejmują opis geometryczny ruchu, bez podawania jego przyczyny jak również uwzględniania cech fizycznych ciała i działających na nie sił. Zobrazowany graficznie będzie ruch jednostajny prostoliniowy, oraz prostoliniowy jednostajnie przyspieszony, wraz ze wszystkimi parametrami opisującymi te ruchy.

W trakcie spotkania realizowane i omawiane są następujące doświadczenia przy użyciu toru powietrznego i spadkownicy:

  • pojęcie układu odniesienia, ruchu i spoczynku
  • względność ruchu i składanie prędkości
  • analityczna i geometryczna analiza zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym
  • analityczna i geometryczna analiza zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym
  • analityczna i geometryczna analiza spadku swobodnego ciała
Do góry